-------------

Cu Maria ca model

“Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38)

Misiunea voastră specifică este aceasta: “să o prezinte azi pe Fecioara Maria în faţa oamenilor”

(Don Alberione)

Anunţiatinele – o imită pe Maria ca martoră a Întrupării, azi în Biserică, îşi modelează viaţa, după aceea a Sfintei Fecioare din Nazaret, care în simplitatea vieţii cotidiene s-a lăsat locuită şi transformată de Duhul Sfânt, l-a primit şi l-a dăruit lumii pe Cristos.

Vestirea Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi acceptarea Mariei prin cuvintele: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău!”, reprezintă cele mai mari evenimnete din istoria răscumpărării noastre. Anunţiatine înseamnă participarea la acest eveniment, retrăind-o în istoria omenirii de astăzi.


Sito Ufficiale IMSA Italia

ROMANIA Contatti

Cu Don Alberione în Biserică

“Acţiunea voastră apostolică are sens în măsura în care Cristos trăieşte în Biserică. Pentru a trăi vocaţia voastră, este necesar să vă inseraţi în Biserica lui Cristos” (Don Alberione) Acest îndemn al Fondatorului, le cere anunţiatinelor să-şi asume caracterul eclezial, prin care fiecare dintre noi devine semn al Bisericii, o reprezintă şi este în slujirea poporului lui Dumnezeu.

 

“Fiecare Institut de Viaţă Consacrată este un dar al Duhului Sfânt făcut Bisericii şi pentru Biserică”
(LG 43)

“Modul de viaţă a celor care practică sfaturile evanghelice aparţin vieţii şi sfinţeniei Bisericii”
(Can. 574)


facebook.com/IMSA.ROMANIA

Consacrate în lume

Institutul Maria Santissima Annunziata agregat la Societatea Sfântul Paul, este unul din cele 10 ramuri ale Familiei Pauline fondată de Don Giacomo Alberione. A fost aprobat în anul 1960 de către Papa Ioan al XXIII-lea, şi este alcătuit din femei consacrate lui Dumnezeu, care prin profesarea sfaturilor evanghelice în condiţia seculară, se dedică răspândirii mesajului mântuirii.


Institutul are ca prim scop: slava lui Dumnezeu şi sfinţirea membrilor. Scopul special este: să slujească şi să coopereze cu Biserica pentru a-l dărui lumii pe Isus Învăţătorul Calea, Adevărul şi Viaţa, prin difuzarea mesajului creştin, a moralei creştine pentru creşterea calităţii vieţii lanivel individual şi social, cu toate mijloacele moderne de comunicare.


Imsa Romania


Depliant in Rumeno

 

Sunt necesare suflete
care să-l iubească
cu adevărat pe Dumnezeu,
care să ardă de iubire pentru Dumnezeu,
nu persoane mediocre,
de calitate medie,
ci suflete generoase
care să facă din Cuvântului lui Dumnezeu,
cartea de bază a vieţii lor,
pe care s-o citească,
s-o poarte cu sine şi să o vestească tuturor!
Astfel, vor deveni şi ele lumină!


(Don Alberione)