Dla Ciebie

Instytut Matki Bożej Zwiastowania


Radosna Nowina

Z Maryją wzorem i przykładem

Annunciazione di autore polacco


“Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38)

***

“Waszą misją jest dokładnie to, aby dzisiaj ukazywać  Maryję  ludziom”

(ks. Jakub Alberione)

Anuncjatynki, naśladowczynie Maryi i świadkowie Tajemnicy Zwiastowania Pańskiego w dzisiejszym Kościele, kształtują swoje życie według wzoru życia Matki Najświętszej, która w prostocie codzienności powierzyła się Bogu, pozwoliła się przemienić Duchowi Świętemu i przyjęła Jezusa jako największy i najpiękniejszy Dar.

***

Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i zgoda Maryi: „Oto ja, Służebnica Pańska...”, wyrażają początek największej tajemnicy naszego zbawienia. Bycie Anuncjatynką oznacza uczestnictwo w tym wydarzeniu wiary, przeżywanym na nowo w obecnej chwili historii ludzkości.

Z Ks. Alberione w Kościele

„Wasza praca apostolska ma sens, jeżeli dokonuje się w Chrystusie i w Kościele... Aby żyć i wypełniać wasze powołanie, musicie włączyć się w Kościół, a przez Kościół – w Chrystusa”.  (błogosławiony Alberione)

***

Te słowa Założyciela przypominają Anuncjatynkom, że są częścią Kościoła, którego każda z nich jest znakiem i przedstawicielem w służbie Ludowi Bożemu.

Beato Alberione

Każdy Instytut Życia Konsekrowanego jest darem, jaki Duch Święty daje Kościołowi i dla Kościoła”.
(LG 43)

***

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest całkowitym oddaniem się Bogu dla życia i uświęcenia Kościoła”. (KPK 574.1)

Giovanni Paolo II

Uświęcajcie świat


Madonna Nera di Czestochowa

Instytut Matki Bożej Zwiastowania, związany z Towarzystwem Świętego Pawła, jest jedną z dziesięciu wspólnot tworzących Rodzinę Świętego Pawła, założoną przez błogosławionego
Jakuba Alberione.

***

Instytut zatwierdzony przez błogosławionego papieża Jana XXIII w 1960 r., tworzą osoby konsekrowane, które żyją w duchu rad ewangelicznych. Zaangażowane w realizację swego powołania „w świecie”, poświęcają się czynnemu apostolstwu, i tak głoszą dobrą nowinę o zbawieniu.

***

Pierwszym zadaniem Instytutu jest oddanie chwały Panu Bogu i uświęcenie jego członków. Szczególną misją natomiast jest współpraca z Kościołem w ofiarowaniu ludzkości Jezusa – Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dokonuje się to przez głoszenie prawd wiary i moralności chrześcijańskiej dla przemiany życia osobistego i społecznego, także przy użyciu współczesnych form przekazu i komunikacji.

Potrzeba dusz, które naprawdę pokochają Pana,
które będą płonąć dla Niego miłością;
nie chodzi o osoby przeciętnego ducha,
ale o dusze szczodre... które uczynią Słowo Boże
Księgą ich życia,
z którego będą czerpać mądrość i łaskę,
i w ten sposób staną się jak światło!

(błogosławiony ks. Alberione)

 

torna su